Jørgen Clauson-Kaas beskrivelse af skruedaleren

       Trankebar skruedaleren fra Augsburg.

I året 1730 markeredes 200 - året for Den Augsburgske Konfession. Konfessionen var dengang bekendelsesskrift for alle evangelisk-Lutherske rigsstænder på rigsdagen den 25. juni 1530.
I anledning af overnævnte jubilæum udgav Abraham Remshard (1680 - 1754) bl.a. en serie på 22 stk. håndkolorerede cirkelrunde kobberstik omhandlende den Dansk- Halliske missions historie i den danske koloni Trankebar i det
sydøstlige Indien. De 22 kopperstik har en diameter på 34 mm og var ment som indlæg i de såkladte skruedalere. De enkelte stik er nummererede og er på bagsiden hægtet symmetrisk sammen ved hjælp af pålimede rextilarmerede papirstrimle. Med til serien på 22 stik hører også to indlæg til dalerens låg og bund.
Normalt blev dalere omdannet og udhulet specielt til de enkelte udgivelser/ indlæg. Dette er imidlertid ikke tilfældet for trankebar -serien. Denne udgave blev i lighed med to samtidige billedserier om Augsburgkonfessionen solgt i små hylstre, og så måtte man selv få fremstillet sin egen skruedaler.

      

Klik på bogen for at vende sider.