Tsunamien 2006

© John Fowlie

Tsunami.

tsunami,   flodbølge , havbølgermed store bølgelængder (100-1000 km), oftest dannet af undersøiske jordskælv. Bølgerne bevæger sig med en hastighed på 500–1000 km/t over dybt vand, men bremses nær kysten. Opbremsningen får bølgen til at rejse sig til en mur af vand, ofte adskillige meter høj, som kan forrette betydelig skade i kystområderne.

Tsunamier optræder især i Stillehavet, hvor de dannes i jordskælvsområderne langs pladegrænserne ud for kysterne. Hawaii har oplevet mange ødelæggende flodbølger, hvorfor man i 1946 oprettede et advarselssystem med hovedkvarter i Honolulu. Med baggrund i et detaljeret observationsnet af udlagte bøjer kan man forudsige en tsunami nogle timer i forvejen, og udsatte områder kan evakueres.

Richterskalaen er baseret på observationen af, at størrelsen af udsvingene på en   seismograf   afhænger af afstanden til jordskælvet. Altså kan man omregne udsvingene til, hvad de ville svare til på en seismograf i 100 km afstand fra epicentret, og bruge dette som størrelsesmål, Richtertal (eng.   magnitude ). Skalaen var oprindelig konstrueret til Wood-Anderson-seismograferne, som man dengang brugte i Californien; de svageste jordskælv, for hvilke der var gode observationer, fik værdien 0, og hver stigning på en enhed svarede til en stigning på ti gange i jordskælvets udsving. Siden introduktionen har forskere udvidet målet, og mere fintfølende seismografer kan i dag registrere jordrystelser svagere end dem, der definerede 0; disse meget svage rystelser angives derfor som negative værdier. Skalaen er desuden udvidet til, at Richtertallet kan udregnes på grundlag af mange forskellige seismiske bølgetyper og i forskellige geologiske zoner på Jorden. Dette giver systematiske forskelle, så den mulige nøjagtighed kun er en kvart enhed. De hidtil største Richtertal har været for jordskælv omkring   Stillehavet   på knap 9. De mindste tal af interesse er lidt under 0. Skalaen omtales også som den åbne Richterskala, fordi den ikke har fastlagte største- og mindstemål. Andre betegnelser er m L , m b , M s , M ? , (M w ). Klassifikationen i Richterskalaen har også været anvendt til at udregne energiudladningen i et jordskælv, men usikkerheden er stor.